обезщетение при освобождаване от работа и обявяване на фирмата в несъстоятелност

ivan.genov.petrov.2006@gmail.com
20.10.2019г. 01:16:05

Уважаеми дами и господа,

Бих искал да ви помоля за правен съвет относно следният казус - фирмата в която работех преди няколко седмици подаде молба за производство в несъстоятелност, като съответно след това ме освободиха от работа по чл. 328, ал1, т.3 от КТ (намаляване на обема на работа). Съответно по този член работодателят дължи обезщетение на работника 1 заплата при положение, че работника не си намери работа през следващия месец от датата на освобождаване -  чл. 222, ал. 1 от КТ. Същевременно фирмата ми дължи и 1 заплата от предишният месец, която не ми беше изплатена и обезщетение за неизползван отпуск чл. 224, ал. 1 от КТ. Тъй като фирмата е пред фалит и няма никакви пари (сметките й са запорирани), аз няма как да си взема всички тези обезщетения от самата фирма. Единственото решение което виждам е фонд  "Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя" на НОИ. Обаче за да кандидатствам за изплащане на обезщетение там е необходимо фирмата да бъде обявена в производство по несъстоятелност в Търговския регистър, което до момента не се е случило, защото първоначалната молба от страна на фирмата е отхвърлена от Окръжен съд със десетки предписания и изисквания, които фирмата трябва да покрие и да вкара отново молбата. След това отхвърляне нова молба до момента не е вкарана, ако приемем информацията на сайта на Министерство на правосъдието за актуална. Също така в Търговския регистър до този момент фирмата не е вписана в производство на несъстоятелност.

Въпросите ми са следните:

1. Възможно ли е ситуацията да остане в това положение - фирмата да се откаже от производството и да не изпълни предписанията на съда за нова молба? Възможно ли е фирмата да се откаже от подаването на нова молба и да продължи дейността си? Какви действия мога да предприема в тази ситуация, за да си получа обезщетенията от фирмата или от фонда на НОИ?

2. Ако фирмата евентуално изпълни предписанията на Окръжния съд и бъде регистрирана в Търговския регистър в производство по несъстоятелност, за да кандидатствам към фонда на НОИ второто изискване е да имам бележка от работодателя за всички неизплатени задължения/обезщетения. Как мога да се сдобия с такава бележка при положение, че фирмата вече е закрита, офисите са затворени, всички колеги са освободени и никой не ходи на работа? Как мога да накарам фирмата да ми издаде такава бележка? Като цяло към кого и как мога да се обръщам при нужда от документи от фирма която вече е в производство по несъстоятелност?

Надявам се да съм описал казуса подробно и ясно.

Ще съм благодарен за вашата помощ.

С уважение,

Иван Петров

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар