Етажна собственост

n.stoikova@abv.bg
29.09.2019г. 08:30:46

Здравейте ! Ще се радвам да ми отговорите. Съсед прави ремонт на всички етажи, но без да се допита до останалите съседи. След завършен ремонт заявява, че дължим пари за ремонта. След това иска да санира сградата, но отказвам да се включа, тъй като тази година нямам възможност. Прави се събрание, на което аз, и още двама, които са представени от друг собственик, който им е роднина и твърди, че има устно съгласие от тях, не присъстваме, та от шест собственика,  трима са налице.  Решават да регистрират сградата в общината и така да бъде сформирана етажна собственост, тъй като досега такава не е имало. Санирането е извършено без представяне на каквито и да било документи, нито оферти от различни фирми.  Същият съсед си ремонтира тавана, без да се допитва до останалите в сградата. Друг съсед също е направил видими промени по фасадата. Мога ли да оспорвам вътрешния ремонт и санирането при липса на регистрирана етажна собственост, съответно и при регистрирана? Мога ли да оспорвам ремонтите на таваните, при условие, че никой не е дал съгласие и определено има промяна по фасадата?  

Правни мнения, съвети и коментари

29.09.2019г. 10:45
Здравейте, може да се предяви искова молба за оспорване на решенията на общото събрание на етажната собственост на осн. чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост. Искът се предявява в едномесечен срок от получаване на протокола на общото събрание. Препоръчително е искът и процесуалното представителство по делото да бъдат от адвокат.

Коментар