Отказ от рекламация

alazarova36@gmail.com
26.09.2019г. 05:42:02

Преди седмица си закупих дреха( пола ) от столичен магазин за не толкова ниска цена. При първото обличане (още първият час) стана като изтъркана и на разни примки. От магазина твърдят че платовете са им изключително качествени и не може проблема да е в тях и ми отказват рекламация. Носила съм я, но не приемам за качествен плат, който е за еднократна употреба. Въпроса ми е имам ли някакви права като потребител и гаранция? Ясно се вижда че плата е сасипан само на мястото където съм сядала, също й отпредима няколко започнати примки. Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

27.09.2019г. 03:06
Съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за защита на потребителите имате право на рекламация - при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на срока потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. При отказ от рекламация от страна на търговеца можете да подадете сигнал в Комисията за защита на потребителите. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

Коментар