Отказване от наследство

natasha2005@abv.bg
05.08.2019г. 02:09:38

Здравейте! Какви  документи се подават при отказване от наследство? И може ли това да стане чрез пълномощник? Благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

06.08.2019г. 04:09
Здравейте, необходима е молба - декларация за отказ от наследство, която се подава в районния съд по местооткриване на наследството. Пълномощникът с изрично нотариално заверено пълномощно може да подаде молбата в съда и да получи вписания отказ. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092
natasha2005@abv.bg
07.08.2019г. 02:39
Благодаря Ви адв. Митова за отговора, Да разбирам ли, че мога да се откажа от наследство само на починал родител? А как се постъпва спрямо частта на живия такъв? Благодаря!
07.08.2019г. 10:42
Да, отказ от наследство е възможен само по отношение на починало лице.

Коментар