Лични данни

dianakutseva@gmail.com
26.07.2019г. 12:48:21

Оказа се, че съм 1 от 189 най-силно засегнати личности от изтеклите бази с лични данни от НАП. Какви са ми правата?

Правни мнения, съвети и коментари

26.07.2019г. 03:07
На първо място, както съветват и от НАП - сменете личната си карта. Освен това, можете да подадете сигнал до КЗЛД, както и да подадете искова молба към съда за обезщетение за вреди по ЗОДОВ. За допълнителна информация и съдействие можете да се свържете с мен на посочения телефон. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

Коментар