Казус - Лични данни

 • Създадено на: 25.7.2019 г. 21:48:21

  Име: dianakutseva

  Оказа се, че съм 1 от 189 най-силно засегнати личности от изтеклите бази с лични данни от НАП.
  Какви са ми правата?

  Правни мнения, съвети и коментари

  • На първо място, както съветват и от НАП - сменете личната си карта. Освен това, можете да подадете сигнал до КЗЛД, както и да подадете искова молба към съда за обезщетение за вреди по ЗОДОВ. За допълнителна информация и съдействие можете да се свържете с мен на посочения телефон. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092