Издръжка на студент

assenstassenov@gmail.com
16.07.2019г. 04:29:51

Здравейте,

прочетох доста неща в интернет за издръжка на студент.

Моля за малко повече правна информация и съвет!

Тази година май месец, синът ми завърши средното си образование.

Същия месец му преведох последната издръжка, като родител.

От началото на годината не поддържаме контакт поради ред причини.

Днес получавач СМС съобщение от него, че очаква да му преведа издръжка за юни месец.

Незнам да ли ще следва, разбрах от роднини, че е кандидатствал във Великобритания в някакъв университет, но да ли е приет нямам представа. Отделно, че в този Университет обучението е платено! 

Въпросът ми е - Трябва ли да продължа издръжката или съм в правото да я спра?

Много ще съм Ви благодарен да получа компететно правно мнение по въпроса!

Правни мнения, съвети и коментари

16.07.2019г. 06:26
Здравейте, съгласно чл. 144 от Семейния кодекс - родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения. Според цитираната разпоредба синът Ви няма право на издръжка, след като е приключил обучението си в средно учебно заведение и не е започнал да учи във висше учебно заведение.
assenstassenov@gmail.com
18.07.2019г. 12:19
Благодаря за информацията! Имам само още един въпрос - ако започне да учи више образование от Септември месец, трябва ли да му преведа издръжка за юни, юли и август месец?
18.07.2019г. 02:19
Трябва да изплатите издръжката за периода, от който е започнал редовно обучение във ВУЗ.

Коментар