Казус - Право на претенция за собственст на имот от чужденец, получил адресна регистрация за временно пребиваване

 • Създадено на: 2.5.2019 г. 13:46:54

  Име: Neli_6640

  Здравейте,

  Имам следния казус : Предоставих адресна регистрация за издаване на документи за Временно пребиваване на чужденец за срок от една година в Р.България. Лицето не живее на адреса. Въпроса ми е следния : след като изтече тази една година, по закон чуждия гражданин има ли право, дори и след много години да предяви претенция за собственост на моя имот само защото за една година се е водил по документ на моя адрес ?

  Предварително благодаря за отговор!

   

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, за да предяви претенции за собственост върху Вашия имот по давностно владение, лицето следва да е живяло постоянно и необезпокоявано 10 години във Вашия имот, като е считало същият за свой.