Казус - Съмнения в лоялността на адвоката, който ме представлява

 • Създадено на: 4.4.2019 г. 5:42:58

  Име: peteteto

  Здравейте,

  бих искала да получа информация какви стъпки мога да предприема ако имам основателни съмнения, че адвокатът ми предоставя срещу заплащане коментираната между нас информация и стратегия за завеждане на дело на ответната страна? Разбира се смяната му с друг адвокат е задължителна. Интересува ме носи ли някаква наказателна отговорност, ако да - каква? 

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, не, адвокатът не носи наказателна отговорност, тъй като действията му не представляват престъпление, но носи имуществена отговорност, за което всеки адвокат има сключена задължителна застраховка.