Казус - Предоставяне на адрес за пребиваване на чужденец в саниран блок по програма безплатно саниране

 • Създадено на: 3.4.2019 г. 1:52:08

  Име: Neli_6640

  Здравейте, имам следното питане : Нужно ли е да бъде уведомен домоуправителя на блока при предоставена адресна регистранция на чужденец за срок от една година, че същия може да пребивава на адрес в България ? В конкретния случай, чуждия гражданин вече физически не живее на този адрес, но все още има валидно Разрешение за пребиваване !

  Важно е да се има в предвид, че блока е саниран по програма за държавно саниране и е изминала една година от санирането. Съгласно закона за етажната собственост и предвид, че блока е участвал в програма за саниране, следва ли домоуправителя да бъде уведомен или предоставянето на адресна регистрация касае само сабственика на имота ?

  Предварително благодаря!

   

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, лицето следва да бъде регистрирано в домовата книга, ако има адресна регистрация в блока.