Незавършен монтаж на лифт

kousseva-salikhov@bluewin.ch
21.03.2019г. 09:08:08

Имах договор за доставка и монтаж на 2 автолифта от този тип за двуфамилна къща извън България с българска фирма.

В договора влизаше и транспорт и монтаж. Фирмата нае подизпълнител за монтиране. Монтажниците дойдоха, монтираха уж, но тестваха само единия лифт  и си заминаха. Когато дойде комисията да приме лифтовете, на нетествания се скъса тръба с хидрaвлична течност, временно един местен майстор го закрепи, колкото да се вдигне колата на инспектора. Естествено лифтовете не бяха приети. Има и още някои неща, които трябва да се монтират от съображения на сигурност. Вече 5 месеца фирмата си прави оглушки. Какво може да сепредприеме срещу тази немарливост. Монтажът не е завършен и лифтовете не могат да се ползват. За съжаление всичко по договора съм платила, защото искаха преди монтажа последната вноска.

 

Правни мнения, съвети и коментари

21.03.2019г. 10:49
Възможно е да се изпрати нотариална покана, в която се посочи минимален срок например от 7 дни, в който да се поправи недовършената работа. В случай че и след нотариалната покана няма резултат, следва да се предяви иск за разваляне на договора и възстановяване на платената сума.
21.03.2019г. 10:50
Възможно е да се изпрати нотариална покана, в която се посочи минимален срок например от 7 дни, в който да се поправи недовършената работа. В случай че и след нотариалната покана няма резултат, следва да се предяви иск за разваляне на договора и възстановяване на платената сума.
21.03.2019г. 01:57
Благодаря, а какво представлява тази нотриална покана и какъв ефект има? Трябва ли да мина през адвокат. И как ще си изискам сумата за монтажа, като вече е платена?
22.03.2019г. 05:15
Да, препоръчително е нотариалната покана да бъде съставена от адвокат. Можете да изискате или монтиране на лифтовете, или с нотариалната покана да развалите договора поради неизпълнение и да искате връщане на платената сума.

Коментар