Непълен адрес в лична карта

zenitx@dir.bg
12.02.2019г. 04:59:08

Здравейте, Смятам да емигрирам и когато отида в чужбина, трябва да се регистрирам в социалните служби и да си открия банкова сметка в съответната държава, за да мога да работя. Проблемът е, че в личната ми карта е посочен НЕПЪЛЕН АДРЕС - липсват номерът на входа, на етажа и апартамента. Притеснява ме, че може да имам проблем с откриването на банкова сметка в чужбина заради несъответствие между адреса, който посоча в заявлението и адреса по лична карта. Възможно е и някоя държавна или банкова институция да реши да ми изпрати писмо в България и да не го получа, а може да е важно. Правих си справка за наличието на данъчни задължения в българската НАП - там фигурирам с непълен адрес, т.е. вероятно адресът ми е непълен и във всякакви български държавни институции. Затова искам да си сменя личната карта с нова, където да е посочен пълният ми адрес и да нямам проблеми с български или чуждестранни институции. В издадената ми през 2000 г. лична карта е записан пълният адрес и никога през живота си не съм живял на друго място. При подновяването 2010 г. (поради изтичане на срока на документа) вече липсват посочените части от адреса. Извадих си нова лична карта също през 2018 г. (предсрочно), понеже я бях загубил в магазина и ме притесняваше някой да не злоупотреби с данните ми, сключвайки сделки от мое име. При двете подновявания на личната карта не съм забелязал непълнотата в адреса и това не ми е създавало проблеми никъде - в банки, държавни институции и т.н. Ходих в паспортната служба на МВР да ги попитам защо се е появила непълнотата в адреса ми, но от там ме препратиха към общината. В общината казаха, че през 2006 г. се е появила промяната в адресната ми регистрация, но аз съм сигурен, че това не е станало по мое желание, защото няма важно събитие в живота ми през 2006 г., изискващо промяна на адресната регистрация. Мисля, че адресните регистрации до един момент се поддържаха в МВР, а след това - от общините и грешката е станала при прехвърлянето между институциите. Поисках общината да ми покрие разходите за издаване на нова лична карта с пълния адрес, но служителката категорично отхвърли претенцията ми, защото вината била моя - в заявленията за преиздаване (МВР ги разпечатвало попълнени) от 2010 г. и 2018 г. съм потвърдил верността на личните си данни, но аз не съм сигурен какви данни са били посочени тогава в заявленията, а и служителката в общината според мен не може да е сигурна какво е пишело в заявленията, разпечатани от МВР през 2010 г. или 2018 г. Възможно е и да съм потвърдил неволно непълния адрес, който е въвело някое длъжностно лице - но все пак не мога да знам и базите данни на институциите какво съдържат и как го извеждат при заявка за извличане, т.е. може да съдържат пълната информация за адреса, но да извеждат само част от нея. Въпросът ми е: За чия сметка следва да ми бъде издадена новата лична карта с пълния адрес, при положение че още през 2006 г. е било създадено несъответствие в адреса ми не по моя вина. Какво следва да направя, ако имам право на възстановяване на разходите? Благодаря за отделеното време.

P.S. Впоследствие открих, че случаят ми не е изключение: http://www.posredniknews.com/site/component/content/article/7683-2010-05-19-08-10-00

Правни мнения, съвети и коментари

12.02.2019г. 08:32
Здравейте, действително в съответните заявления на МВР се посочва адресът Ви, като е следвало да ги прегледате внимателно при потвърждението чрез подписването им. В случай че сте потвърдили адреса си в посочените заявления, не можете да претендирате за възстановяване на разходите за снабдяване с лична карта.
12.02.2019г. 08:32
Здравейте, действително в съответните заявления на МВР се посочва адресът Ви, като е следвало да ги прегледате внимателно при потвърждението чрез подписването им. В случай че сте потвърдили адреса си в посочените заявления, не можете да претендирате за възстановяване на разходите за снабдяване с лична карта.

Коментар