Казус - Продажба на имот

 • Създадено на: 19.1.2019 г. 14:40:52

  Име: tonit4

  Здравейте,

  ЧСИ продава апартамент, по което и.д. преди години самият взискател е вписал искова молба и решението е в негова полза(по това и.д. длъжникът е собственик на имота само за този взискател) 

  но преди да излезе решението по исковата молба друг ЧСИ продава ид.ч. от същият апартамент, върху който има вписана искова молба, но въпреки исковата молба е продал ид.ч.

  въпросът е... купувачът от ЧСИ, който продава целият имот, ще има ли проблеми от купувачът на ид.ч.

  този с ид.ч. може ли да води искови дела и да пречи на купувачът на целият имот

  може ли да иска спиране на въвода с определение на съда?

  има ли някакви правни възможности срещу купувача на целият имот и да пречи да си получи имота?

  Благодаря

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, съветът ми е да се консултирате с адвокат на място, който да прегледа съответните документи, тъй като питането Ви не е съвсем ясно. Не сте посочили исковата молба, която е вписана, по кой член е подадена от действащото законодателство, за установителен или осъдителен иск се касае и пр.