Неизплатени обещетения при напускане

angelrebelde@abv.bg
18.01.2019г. 06:07:32

Здравейте, имам следния проблем от 31.01.2015г. работих в Пациентска организация като координатор и бях на трудов договор. Дейноста извършвах на територията на гр.Пловдив, а пък седалището на организацията е в София. На 13.07.2017г. напуснах без предизвестие по чл.327,ал.1,т.2 от КТ., поради ненавременно изплащане на трудовите възнаграждения. Получих отговор в писмен вид след повече от 10 дневно забавяне, заедно с уведомителното писмо в което беше описано дължимите обещетения от тяхна страна както и сроковете в който трябва да ги получа, само че това не се случи. Преведени ми бяха и то извън срокове само дължимите ми по договор заплати, но не и обещетенията. Пуснах жалба до Инспекцията по труда, но оттам ми казаха че са им дали предписание, но нищо повече немогат да направят. Въпроса ми е, ако заведа дело, което явно е единствената ми възможност и спечеля има ли срокове в което те се задължават да ми изmлатят всичко дължимо, както и мога ли да водя делото от града на чиято територия съм извършвала работата както  и другия ми въпрос е дали може хонорара на адвоката ми също да бъде поет от тях?

Правни мнения, съвети и коментари

21.01.2019г. 09:35
Здравейте, при влязло в сила съдебно решение, с което работодателят е задължен да заплати обезщетенията и същият не го направи, следва да се образува изпълнително производство, при което съдебният изпълнител ще наложи запор на банкови сметки и движимо имущество. Адвокатският хонорар по правило се дължи предварително, като със съдебното решение работодателят ще бъде осъден да възстанови и тези разходи.

Коментар