Въстановявяне на селско стопанска и жилищна сграда в поземлен имот

16.03.2009г. 07:32:23
Станахме собственици на наследствен поземлен имот,на който до 1944г.е имало селскостопанска и жилищна сграда.След което сградите са разрушени и материала от тях е използван за строителството на местното ТКЗС.Искаме да да възстановим част от нашето наследство като селско стопанската сграда и жилищната за да можем да използваме земята която е 8 декара за да можем да си направим овощна и зеленчукова градина и да отглеждаме животни.Да го направим място където да живеем.И тук идва проблема като поземлен имот нива 10-та категория нямаме право да възстановим сградите на все още съществуващите основи и да се включим към ЕЛ. захранването на селото въпреки че два от стълбовете за ток минават през нашия имот. Как да постъпим като се има в предвид ,че сме средно статистическо семейство и не разполагаме с необходимите парични ресурси за промяна статута на мястото за да може да влезем в регулацията по новите законови изисквания.Всички гранични имоти от долната страна на нашия са включени в регулация само нашия е останал извън.Как да постъпим в този случай . Предварително благодарим за отговора.

Правни мнения, съвети и коментари

07.02.2019г. 09:06
Необходимо е да се промени предназначението на земеделската земя и същата да бъде урегулирана.

Коментар