Договор за обучение в езиков център

stanislav_damyanov@abv.bg
02.01.2019г. 07:10:53

Здравейте, искам да попитам мога ли да разваля договор за чужду езиково обучение към езиков ценър" Александър", защото няма сформирана група. Договорът е сключен на 08.11.2018г.. Може ли да се развали поради не изпълнение на тяхното задължение или не влиза в тяхната компетенция или има ли срок, в който може да се прекрати този договор. В него не са споменати кога се прекъсва.

Правни мнения, съвети и коментари

03.01.2019г. 03:15
Здравейте, за точен отговор е необходим преглед на договора. Можете да прекратите същия на общите основания - по взаимно съгласие; с едностранно предизвестие.

Коментар