Казус - Договор за обучение в езиков център

  • Създадено на: 2.1.2019 г. 5:10:53

    Име: stanislav_damyanov

    Здравейте, искам да попитам мога ли да разваля договор за чужду езиково обучение към езиков ценър" Александър", защото няма сформирана група. Договорът е сключен на 08.11.2018г.. Може ли да се развали поради не изпълнение на тяхното задължение или не влиза в тяхната компетенция или има ли срок, в който може да се прекрати този договор. В него не са споменати кога се прекъсва.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, за точен отговор е необходим преглед на договора. Можете да прекратите същия на общите основания - по взаимно съгласие; с едностранно предизвестие.