Казус - Има ли разлика между договор за наем в който е записано, че е възмезден или ако не пише че е възмезден

  • Създадено на: 25.12.2018 г. 5:59:48

    Име: juveplu1

    1. Има ли разлика между договор за наем в който е записано че е възмезден или ако не пише че е възмезден ? Спасява ли ме това от претенции към собствеността ? 2. Всеки договор за наем се счита за Възмезден договор ( плаща за да ползва) или трябва специално да е упоменато в договора ? Как е по добре да се направи договора ?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте!Когато е безвъзмездно полване е договор за заем за послужване.Договорът за наем винаги е възмезден.