Има ли тежест ако чужденец каже че не е разбрал значението на договора

juveplu1@abv.bg
25.12.2018г. 07:28:07

Има ли тежест ако чужденец каже че не е разбрал значението на договора ? Нали е могъл да провери текста в следващите дни след подписването при юрист и ако не го хареса е могъл да го прекрати с 30 дневно предизвестие ?

Какво се прави в тези случаи  при подписването ?

И ако вече е подписан но е изминал дълъг период и чак сега при някакаъв проблем той каже че не е разбирал ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар