Казус - Има ли тежест ако чужденец каже че не е разбрал значението на договора

 • Създадено на: 25.12.2018 г. 5:28:07

  Име: juveplu1

  Има ли тежест ако чужденец каже че не е разбрал значението на договора ?
  Нали е могъл да провери текста в следващите дни след подписването при юрист и ако не го хареса е могъл да го прекрати с 30 дневно предизвестие ?

  Какво се прави в тези случаи  при подписването ?

  И ако вече е подписан но е изминал дълъг период и чак сега при някакаъв проблем той каже че не е разбирал ?