Земеделска земя в територията на ПУП-ПУР

trimona_eg@abv.bg
21.12.2018г. 09:35:18

Здравейте,

Ввъзможно ли е в територия с влязъл в сила ПУР да се намират едновременно УПИ и имоти земеделска земя с площ 0,5 дка и по-големи? Моля, ако може посочете ми член от закона. Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

21.12.2018г. 10:47
Здравейте, въпросът Ви е твърде широко зададен и Ви препоръчвам да коментирате по-конкретно с колега адвокат, който да прегледа документите. Възможно е да не е проведена процедура по промяна предназначението на земеделската земи или влезлият в сила ПУП да не касае земеделската земя.
21.12.2018г. 10:48
Здравейте, въпросът Ви е твърде широко зададен и Ви препоръчвам да коментирате по-конкретно с колега адвокат, който да прегледа документите. Възможно е да не е проведена процедура по промяна предназначението на земеделската земи или влезлият в сила ПУП да не касае земеделската земя.

Коментар