Казус - ПУП-ПУР за имоти по §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ

 • Създадено на: 11.12.2018 г. 7:25:16

  Име: trimona_eg

             Здравейте,

          За местността, в която се намират имоти, придобити по § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ е изработен и влязъл в сила ПУП-ПУР. Въпросът ми е след, като е изработен ПУП-ПУР за терена, земята на имотите, наиращи се в неговите  граници с променено предназначение за застрояване ли е, (имам предвид чл. 2 ЗСПЗЗ и чл.9,ал 2 ЗУТ) или остава земеделска? Ако е земеделска как да постъпим, за да променим предназначението й за застрояване?   Благодаря.  

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, освен влизането в сила на ПУП- ПУР се изисква и заплащането на такса за промяна на предназначението на земеделската земя, която такса се заплаща към общинската или областната служба по земеделие и гори.