Казус - Регистриране на автомобил от чужденец временно пребиваващ в Р. България

  • Създадено на: 28.11.2018 г. 8:32:04

    Име: Neli_6640

    Здравейте, наскоро подписах нотариално заверена декларация за предоставяне на подслон, място за живеене на чужденец в България в срок от една година, относно издаването му на Разрешене за временно пребиваване в Р. България. Въпроса ми е следния : на база на това разрешение в рамките на срока от една година, чуждия гражданин може ли да регистрира автомобил на моя постоянен адрес без мое знание и позволение? Аз ли ще бъда задължена да плащам данъците и всички такси за автомобила? Предварително благодаря за информацията 

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, данъчно задължен за съответните данъци и такси на автомобила е неговият собственик, а не Вие.