Казус - Смърт на поръчител

 • Създадено на: 19.11.2018 г. 12:17:52

  Име: ad_ktodorova

  Здравейте,

  Сапругът ми беше поръчител на свой бивш колега. Преди три месеца почина. Дългът е просрочен и прехвърлен към ОТП Факторинг България ООД, така мисля по силата на единствения документ, с който разполагам от август 2017 г. Нямам представа колко е нараснал дългът. Тази година, пак през август започнаха обаждания по телефона по същия повод. Възможно ли е през това време титулярът да не е извършал никакви плащания за погасяване на дълга? Съпругът ми твърдеше, че е плащал. Преди около месец се обадиха отново. Казах, че съпругът ми е починал. Служителката ми отговори да не се безпокоя и че всичко ще се нареди. Какви последствия може да има за семейството ми. Имам двама сина, единият от които е под пълно запрещение с генерализирано разстройство.

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, съветът ми е да се откажете от наследството на починалия Ви съпруг, освен ако наследеното имущество надхвърля задълженията по договора за кредит. В противен случай Вие и двамата Ви синове наследявате и задълженията на починалия Ви съпруг. Отказ от наследство се извършва с декларация с нотариална заверка на подписите, която се подава в районния съд по местооткриване на наследството.

  • Здравейте, съветът ми е да се откажете от наследството на починалия Ви съпруг, освен ако наследеното имущество надхвърля задълженията по договора за кредит. В противен случай Вие и двамата Ви синове наследявате и задълженията на починалия Ви съпруг. Отказ от наследство се извършва с декларация с нотариална заверка на подписите, която се подава в районния съд по местооткриване на наследството.