Казус - сила на съдебно решение

 • Създадено на: 5.11.2018 г. 1:01:08

  Име: petroff

  Има ли обвързваща сила едно съдебно решение приложено към подобен казус?

  С други думи, ако съдът е осъдил една община да премахне незаконен текст от декларацията си за такса смет, по какъв начин е възможно това да се наложи и на друга община?

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Съдебното решение има сила на присъдено нещо само по отношение на страните по съответната претенция.