Изчисляване на разполагаема и запазена част от наследство

nelihub@abv.bg
01.11.2018г. 09:08:26

В случай, че е починал родител, който преживе е притежавал наследство в имоти на обща стойност от 59 000 лв. и оставил 2 деца след смъртта си - дарил е  едното с апартамент на стойност 37 000 лв. и друг имот на стойност 7300 лв., а другото с два имота, с обща стойност 14700 лв. Надареното с имоти на по-малка стойност дете може ли заведе дело за своята запазена част от наследството /една трета/? И как ще се изчисли в този случай разполагаемата и запазената част от наследството? Може ли да оспорва специално дарението на апартамента, който е на най-високата цена /37000 лв./ или се се събират всички имоти и се търси запазена част от цялото имущество?

Правни мнения, съвети и коментари

02.11.2018г. 09:52
Препоръчвам да се консултирате с адвокат, който да прегледа всички документи за точен отговор на поставените от Вас въпроси. При оспорване на накърняване на запазена част от наследството, се събира цялото наследствено имущество и се изчислява колко е запазената и разполагаемата част от него.
02.11.2018г. 09:52
Препоръчвам да се консултирате с адвокат, който да прегледа всички документи за точен отговор на поставените от Вас въпроси. При оспорване на накърняване на запазена част от наследството, се събира цялото наследствено имущество и се изчислява колко е запазената и разполагаемата част от него.

Коментар