Казус - Проблем с чертеж УПИ

 • Създадено на: 30.10.2018 г. 5:11:11

  Име: dimitar

  Привет,

  Харесахме имот, общината издаде чертеж по който се изповяда сделката и станахме горди собственици. След разчистването, нещо ме усъмни и с една рулетка стана ясно че нещо не е наред. Мерейки чертежа и умножавайки по мащаба на почти идеално правоъгълното УПИ излиза разлика от около 20%. Споделяйки това с техническата служба ми беше казано че има грешка и ще ми издадат нова скица и да моля предишния собственик да върне част от парите….

  Въпроса ми е ако чертежа е неверен и има разлика между чертеж и написаните отстрани (на чертежа) квадратури какви са възможните решения на така създалата се ситуация.

  Какво да правя новия чертеж с намалени квадратури и как да си впиша имота в общината или да отложа вписването?

  Поздрави

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, препоръчвам да подадете заявление в техническата служба на общината, като поискате проверка на място с цел отстраняване на несъответствието. Ако е приета кадастралната карта за съответния район, е необходимо да подадете заявление за поправка на фактическа грешка.

  • Здравейте, препоръчвам да подадете заявление в техническата служба на общината, като поискате проверка на място с цел отстраняване на несъответствието. Ако е приета кадастралната карта за съответния район, е необходимо да подадете заявление за поправка на фактическа грешка.