Заявление по чл.327 ал.1 т.2

nikol.6789.nn@gmail.com
26.10.2018г. 09:00:00

Здравейте! В момента съм в платен годишен отпуск натрупан след две години майчинство. Работодателят бави плащането и отказва да ми го плати. Мога ли в този случай да прекратят договора си по чл. 327 ал. 1 т.2 .? И ако може да го прекратя ще, имам ли право на борса спрямо трудовия ми стаж? Поздрави! 

Правни мнения, съвети и коментари

29.10.2018г. 04:15
Здравейте, да, можете да прекратите трудовия си договор на посоченото основание поради неплащането, като имате право на обезщетение от Бюрото по труда.
29.10.2018г. 04:16
Здравейте, да, можете да прекратите трудовия си договор на посоченото основание поради неплащането, като имате право на обезщетение от Бюрото по труда.
29.10.2018г. 05:10
Здравейте. Благодаря за бързия отговор. Имам още един въпрос: ще си получа ли парите като пусна жалба до Инспекцията по труда или трябва да съдя рабитидателя? Благодаря.
29.10.2018г. 06:59
Здравейте. Благодаря за бързия отговор. Имам още един въпрос: ще си получа ли парите като пусна жалба до Инспекцията по труда или трябва да съдя рабитидателя? Благодаря.
30.10.2018г. 11:19
Здравейте, можете да подадете сигнал до Инспекцията по труда, но служителите нямат правомощия да задължават работодателя за изплати дължими суми, а имат право само да извършат проверка и да наложат санкции. Евентуално след проверката работодателят може доброволно да Ви заплати сумите. В противен случай следва да се заведе иск по реда на Кодекса на труда и Гражданско-процесуалния кодекс.
30.10.2018г. 11:20
Здравейте, можете да подадете сигнал до Инспекцията по труда, но служителите нямат правомощия да задължават работодателя за изплати дължими суми, а имат право само да извършат проверка и да наложат санкции. Евентуално след проверката работодателят може доброволно да Ви заплати сумите. В противен случай следва да се заведе иск по реда на Кодекса на труда и Гражданско-процесуалния кодекс.
31.10.2018г. 04:18
Здравейте. При подаване на заявлението по чл.327 ал.1 т.2 поради неплащането на ползваната в момента платена отпуска, до работодателя то трябва да е в два екземпляра, доколкото разбирам. Единият за него, а другият за мен. На неговият екземпляр трябва да има входящ номер и дата. От тук следва и моя въпрос. С кой от двата екземпляра трябва да отида и да се запиша в борсата по труда? Благодаря. Поздрави.
31.10.2018г. 11:02
Здравейте, с Вашият екземпляр, на който следва да има вх. № и дата, както и с оформена от работодателя трудова книжка.

Коментар