Казус - Заявление по чл.327 ал.1 т.2

 • Създадено на: 26.10.2018 г. 6:00:00

  Име: nikol.6789.nn

  Здравейте! В момента съм в платен годишен отпуск натрупан след две години майчинство. Работодателят бави плащането и отказва да ми го плати. Мога ли в този случай да прекратят договора си по чл. 327 ал. 1 т.2 .? И ако може да го прекратя ще, имам ли право на борса спрямо трудовия ми стаж? Поздрави! 

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, да, можете да прекратите трудовия си договор на посоченото основание поради неплащането, като имате право на обезщетение от Бюрото по труда.

  • Здравейте, да, можете да прекратите трудовия си договор на посоченото основание поради неплащането, като имате право на обезщетение от Бюрото по труда.

  • Здравейте. Благодаря за бързия отговор. Имам още един въпрос: ще си получа ли парите като пусна жалба до Инспекцията по труда или трябва да съдя рабитидателя? Благодаря.

  • Здравейте. Благодаря за бързия отговор. Имам още един въпрос: ще си получа ли парите като пусна жалба до Инспекцията по труда или трябва да съдя рабитидателя? Благодаря.

  • Здравейте, можете да подадете сигнал до Инспекцията по труда, но служителите нямат правомощия да задължават работодателя за изплати дължими суми, а имат право само да извършат проверка и да наложат санкции. Евентуално след проверката работодателят може доброволно да Ви заплати сумите. В противен случай следва да се заведе иск по реда на Кодекса на труда и Гражданско-процесуалния кодекс.

  • Здравейте, можете да подадете сигнал до Инспекцията по труда, но служителите нямат правомощия да задължават работодателя за изплати дължими суми, а имат право само да извършат проверка и да наложат санкции. Евентуално след проверката работодателят може доброволно да Ви заплати сумите. В противен случай следва да се заведе иск по реда на Кодекса на труда и Гражданско-процесуалния кодекс.

  • Здравейте. При подаване на заявлението по чл.327 ал.1 т.2 поради неплащането на ползваната в момента платена отпуска, до работодателя то трябва да е в два екземпляра, доколкото разбирам. Единият за него, а другият за мен. На неговият екземпляр трябва да има входящ номер и дата. От тук следва и моя въпрос. С кой от двата екземпляра трябва да отида и да се запиша в борсата по труда? Благодаря. Поздрави.

  • Здравейте, с Вашият екземпляр, на който следва да има вх. № и дата, както и с оформена от работодателя трудова книжка.