Жилищна сграда, построена по § 4 от ЗСПЗЗ

trimona_eg@abv.bg
21.10.2018г. 09:44:50

Здравейте,

През 80-те години на миналия век получих парцел по  постановление за раздаване на земи за самозадоволяване на гражданите. Получих разрешение за ползване на земята , по-късно иразрешение за строеж на сезонна сграда до 35 кв. метра застроена площ. Построих срада. През 1992 год. комисия комисия измери земната площ и сградата. Установена беше площ на сградата 39 кв. метра за което платих ПНТ, всички такси, кито бяха нужни и право да получа нотариален акт. Получих такъв и всяка година плащам данък. През 2017 год беше направен ПУП - ПУР с цел промяна на предназначението на земята от земеделска в земя за вилно застрояване. Скоро научих устно, че на  моята земя, както и други не може да бъде променено предназначението, незаконна е  защото застроената площ е над 35 кв. м., а ще може по някакъв начин, неразбрах какъв защото разговорът се водеше по телефон, да ползвам ток и вода. Въпросите, които не мога да си изясня са: защо сградата ми е незаконна след като съм платил всичко необходимо и ни е издаден нотариален акт и становището, че земята остава земеделска не противоречи ли на ЗСПЗЗ, чл. 2, ал. 1, тъй като се намира в граници, определени с ПУП. Моля Ви да изясните въпросите ми.

Благодаря

 

Правни мнения, съвети и коментари

24.10.2018г. 01:10
Здравейте, както описвате случая, вероятно сте се снабдили с удостоверение за търпимост на съответната сграда, което обаче не я прави законна. Същата е незаконна, но търпима сграда, което означава и че не подлежи на събаряне.
24.10.2018г. 01:11
Здравейте, както описвате случая, вероятно сте се снабдили с удостоверение за търпимост на съответната сграда, което обаче не я прави законна. Същата е незаконна, но търпима сграда, което означава и че не подлежи на събаряне.

Коментар