Допълнително споразумение

mi6leto_0103@abv.bg
21.10.2018г. 04:45:33

Здравейте,

от 2012 г. съм на постоянен договор на работа.През 2016 г. ме повишиха на друга позиция, по заместване на колежка, която е по майчинство .

Допълнителното споразумение е на основание чл.119 във връзка с чл.68, ал.1 , т. 3, и е до завръщане на титуляра.

Искам да попитам при бременност, могат ли да ме съкратят , след завръщане на титуляра при условие, че съм била на постоянен договр.

 

Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

22.10.2018г. 02:22
Здравейте, към момента както описвате - сте на срочен трудов договор до завръщане на титуляра. След завръщане на титуляра - договорът Ви ще бъде прекратен на това основание.

Коментар