Казус - Допълнително споразумение

 • Създадено на: 21.10.2018 г. 13:45:33

  Име: mi6leto_0103

  Здравейте,

  от 2012 г. съм на постоянен договор на работа.През 2016 г. ме повишиха на друга позиция, по заместване на колежка, която е по майчинство .

  Допълнителното споразумение е на основание чл.119 във връзка с чл.68, ал.1 , т. 3, и е до завръщане на титуляра.

  Искам да попитам при бременност, могат ли да ме съкратят , след завръщане на титуляра при условие, че съм била на постоянен договр.

   

  Благодаря!

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, към момента както описвате - сте на срочен трудов договор до завръщане на титуляра. След завръщане на титуляра - договорът Ви ще бъде прекратен на това основание.