Казус - Покупка на апартамент-ателие

 • Създадено на: 14.10.2018 г. 15:51:29

  Име: malkotosilve

  Здравейте!

  Имам въпрос -  може ли да се претендира за покупка или онаследяване  на ателие - така се водят гарсониерите в жилищен блок на определен етаж,в който дадени хора живеят повече от 15г.,но нямат никаква  роднинска връзка със собственика или данни за  контакт с него,а битовите сметки се заплащат от тях и те не заплащат наем на собственика,който е неоткриваем и  те нямат никаква връзка с това лице.Благодаря Ви.

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, по-скоро може да се претендира за придобиване на право на собственост по давност, но е важно да се установи намерението на лицата, че приемат апартаментите за свои. Възможно е се иска издаване на констативен нотариален акт за придобиване на право на собственост по давност въз основа на обстоятелствена проверка.