Отказ да ми се плати ползван платен годишен отпуск

nikol.6789.nn@gmail.com
10.10.2018г. 04:15:54

Здравейте! Преди време ви писах за проблема, че работодателят ми отказва да ми плати отпуската. Той разреши да си я ползвам но нямало да ми я плати, щял само осигуровките да ми внесе. Ползването на отпуска е след двегодишно майчинство. Вие ме посъветвахте да сезирам Инспекция по труда когато вече съм в отпуск. Вече съм в отпуск, но не съм наясно кога е по- добре да пусна жалба до Инспекцията по труда. Трябва ли да чакам да мине датата за превод на заплати, защото сме месец назад или е по - добре да мине цялата отпуска без заплащане и тогава да пусна жалбата? Незнам също и дали трябва да предоставя някакъв документ пред инспекцията по труда прикачен за жалбата?  Благодаря! 

Правни мнения, съвети и коментари

10.10.2018г. 09:38
Здравейте, съветът ми е да изчакате да изтече датата за превод на заплати и след като не получите заплащане - да сезирате инспекцията по труда. Към сигнала следва да представите копие на трудовия договор и на приетата от работодателя молба за отпуск.
nikol.6789.nn@gmail.com
11.10.2018г. 12:47
Здравейте! Благодаря за бързия отговор. Имам и още няколко въпроса който не са ми ясни. Отбелязва ли се в НОИ че съм в платен отпуск или в НАП? Какво може да направи като разбере за Инспекцията? Може ли да ме уволни преди изтичането на платената отпуска? И има ли право да прекрати еднолично вече разрешена платена отпуска? Благодаря!
nikol.6789.nn@gmail.com
11.10.2018г. 12:52
И още нещо. Ако работодателят откаже да ми даде копие на молбата ми за отпуск, какво да правя? Благодаря!
11.10.2018г. 03:03
Здравейте, работодателят може да прекрати трудовия Ви договор с предизвестие (вероятно едномесечно - следва да се прегледа договорът за точен отговор) след като се върнете на работа след изтичане на отпуска.

Коментар