Казус - Търся информация

 • Създадено на: 1.10.2018 г. 18:18:17

  Име: trasher_98

  Привет,

  Можете ли да ме насочите, в кои закони са уредени нещата между съсобствениците на къща близнак?

  По специално ме интересува за какви дейности трябва да искам съгласието на съседите? Например за дейности, за които не трябва разрешение за строеж (чл. 151, ал. 1 от Закона за устройство на територията) трябва ли да имам тяхно разрешение? За да си сменя дограмата? Има ли ги описани тези неща в някой закон?

  Къщите са с два отделни нотариални акта (имаме обща стена) но земята е обща и имаме само подробна скица за разпределение на правото на ползване.

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, за точен отговор са необходими допълнителни подробности и преглед на нотариалните актове, но предполагам, че сте съсобственици единствено на земята, и изключителни собственици на съответния етаж. В такъв случай не Ви е необходимо съгласие на собственика на земята за смяна на дограма в собственото Ви жилище или за дейности, за които не се изисква разрешение за строеж, стига да касаят само собствения Ви етаж.