Казус - Продажба на имот с банков кредит

  • Създадено на: 6.9.2018 г. 10:34:55

    Име: desiiv

    Здравейте! Предстои ми сделка с недвижим имот като продавач. Купувачът ще тегли банков кредит за да ми плати сумата.  Има предварително одобрение от банката, окончателно одобрение и на 13.08 му е връчен проекто-договор, който обаче по една или друга причина все още не е подписан. Вчера ме уведоми, че за 14.09 имаме час при нотариус за изповядване на сделката, като в същия ден смятал да подпише окончателния договор. Притесненията ми са, че законовият срок от 14 дни за подписване на окончателен договор след получаване на проекто-договор  отдавна е изтекъл. Възможно ли е в този случай да минем през нотариус и после банката да откаже кредит заради пропуснатия срок? 

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, в случай че се касае за проекто договор за кредит, не съществува законова пречка купувачът да сключи такъв и в деня на сделката, стига в него ясно да е описано плащането по договора - след получаване на удостоверение за липса на вещни тежести (освен учредената ипотека) върху продадения имот. Вие може да изискате и получаване на гаранционно писмо от банката.