Определяне територията на извършване на ел. услуга

grupcheff@mail.com
20.08.2018г. 07:30:40

Здрвейте,

Българска фирма притежава онлайн платформа, чрез която пълнолетни граждани могат да продават свои собствени видео клипове и снимки, чието съдържание е за възрастни. За целта фирмата осигурява и виртуално пространство, на което се съхраняват продаваните материали, като обезпечава техническите аспекти по доставянето/преноса на съдържанието по интернет среда до закупилите го. Тъй като НК забранява всички дейности свързани с такъв тип съдържание имам следния въпрос:

Може ли да се твърди, че услугата не се извършва на територията на република България и не е в нарушение на НК, или не попада под неговите удари при следните условия:

1) Продаващите своето съдържание чрез платформата не са Български граждани

2) Бълграски граждани не могат да закупят въпросното съдържание чрез платформата

3) Чрез адекватни технически средства е забранен достъпът до платформата от територията на България

4) Физическите сървъри наети от Българската фирма, на които се съхранява съдържанието, качено от продаващите, не се намират на територията на България

5) Българската фирма не получава интелектуални права, нито право на употреба на съдържанието

 

Благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

20.08.2018г. 09:21
Здравейте, проблемът е, че именно българско дружество, учредено съгласно българския Търговски закон и Закона за търговския регистър, извършва съответната дейност.

Коментар