Завещание

dim_bus@mail.bg
14.08.2018г. 11:12:09

Здравейте,

Нуждая се от Вашето компетентно мнение относно казуси, който ме вълнуват : 1.Възнамерявам да завещая жилището си на непълнолетните ми внучета.Може ли в завещанието да не се записват техните имена , а да бъдат упоменати само като деца на дъщеря ми / име, ЕГН/

2.Възможно ли е да и се забрани правото тя да продаде имота като попечител на децата?

3.Ако единият от завещателите почине, възможно ли е Завещанието да се огласи , когато вторият завещател сметне за необходимо и възможно най-късно? Благодаря !

 

Правни мнения, съвети и коментари

15.08.2018г. 02:36
Здравейте, препоръчвам конкретно да посочите имената на лицата, в чиято полза ща бъде завещанието. Завещателното разпореждане може да бъде направено под условие или тежест. Лицето, в което се намира саморъчно завещание, трябва веднага след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса.
15.08.2018г. 02:38
Здравейте, по въпроси към горния коментар от адв. Митова можете да се обърнете отново във форума.

Коментар