Казус - Завещание

 • Създадено на: 14.8.2018 г. 20:12:09

  Име: dim_bus

  Здравейте,

  Нуждая се от Вашето компетентно мнение относно казуси, който ме вълнуват : 1.Възнамерявам да завещая жилището си на непълнолетните ми внучета.Може ли в завещанието да не се записват техните имена , а да бъдат упоменати само като деца на дъщеря ми / име, ЕГН/

  2.Възможно ли е да и се забрани правото тя да продаде имота като попечител на децата?

  3.Ако единият от завещателите почине, възможно ли е Завещанието да се огласи , когато вторият завещател сметне за необходимо и възможно най-късно? Благодаря !

   

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, препоръчвам конкретно да посочите имената на лицата, в чиято полза ща бъде завещанието. Завещателното разпореждане може да бъде направено под условие или тежест. Лицето, в което се намира саморъчно завещание, трябва веднага след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса.

  • Здравейте, по въпроси към горния коментар от адв. Митова можете да се обърнете отново във форума.