Казус - Работодател

 • Създадено на: 29.7.2018 г. 23:48:12

  Име: hyuliya.ahmed

  Има ли пречка  работодател да откаже да се приеме среща с адвокат на работник или служител? Няма подаден иск от страна на служител, не се е стигнало до съд, имаше проверка на ИТ и по техни предписания на  работника се връчи уведомително писмо за неизползвани или отложени отпуски. Той взе неговия екземпляр от писмото без да удостовери с подписа си това, т.е. получи си го, но не се подписа на екземпляра на работодателя. По негови думи ще се консултира и ще дойде с адвоката си на работното място. Има ли право работодателят да откаже подобна среща при положение, че няма запонато производство? Благодаря!

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Работодателят няма право да откаже среща с адвокат на служителя, въпреки че няма заведено съдебно производство.

  • 30.7.2018 г. 16:28:59

   Благодаря за бързото отзоваване.