Казус - Придобиване по давност

 • Създадено на: 29.7.2018 г. 9:06:28

  Име: fakalieva.v

  Здравейте, при наследствен имот с двама наследника, как се придобива по давност  имота от единият наследник.

   

  Поздрави, В.Факалиева

   

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, при съсобственост в резултат на наследяване придобиването на право на собственост върху целия имот по давност е коментирано в Тълкувателно решение на ВКС. Накратко, освен че следва съсобственикът да е владял имота непрекъснато през целия десетгодишен период от време, като е извършвал подобрения, заплащал разходи, данъци и такси, е необходимо ясно и недвусмилено да е изразил своята воля за придобиване на целия имот пред другия сънаследник.