Подялба на наследствен имот.

dsl.neicheva@gmx.de
23.07.2018г. 11:00:27

След смъртта си баща ни остави наследство 50% от апартамент  другите 50% са собственост на втората му съпруга с която имат осиновено дете.В наследство има още 40 декара земеделски земи получени  му по наследство от неговия баща.Аз и сестра ми сме законни деца от първия му брак и получаваме наследствен дял от апартамента,в който сега живее съпругата му и осиновеното му дете,нямаме допирни точки с нея поради това ,въпроса ми е ако не се постигне съгласие тя да изкупи дяловете ни и да придобие изцяло жилищния имот какво следва да направим?Какви претенции може да предявим ?Отностно земите след като се придобити от баща ми като наследство втората му съпруга има ли право на наследяване. Ще съм искренно благодарна да получа отговор!

С уважение  

Правни мнения, съвети и коментари

24.07.2018г. 12:41
Здравейте!В случай, че не постигнете съгласие относно доброволна делба на имуществото, Ви остава да образувате дело за съдебна делба.
dsl.neicheva@gmx.de
24.07.2018г. 05:07
Благодаря Ви за отговора! А отностно земите след като се придобити от баща ми като наследство втората му съпруга има ли право на наследяване?
25.07.2018г. 12:41
Преживелият съпруг наследява дял от имуществените права и задължения на наследодателя, каквито той е притежавал приживе, а не индивидуално или родово определени вещи.Дела му зависи от броя на наследниците, както разбирам сте 3 деца, т.е. наследява с първи ред.Зависи също от продължителността на брака му с наследодателя. Може би се бъркате с това дали тези земи са били съпружеска имуществена общност- не, на са били докато е бил жив е можел да се разпорежда с тях.Но след смъртта му съпругата му е наследник по закон и както казах наследството представлява съвкупност от имуществени права и задължения, и всеки наследник получава дял.

Коментар