Казус - Покупка на имот с банков кредит

 • Създадено на: 18.7.2018 г. 13:44:46

  Име: desiiv

  Здравейте. Казусът ми е следният: Покупка на жилище на стойност 64000лв. От банката ни казаха, че предварителния договор трябва да бъде сключен за сума с 20%по- висока, защото те отпускат до 80%от исканата сума. Интересува ме на каква цена ще се калкулират данък придобиване на имота и нотариалните такси- върху сумата, от 64 000 или върху сумата от предварителния договор, която е с 20%по- висока?

  Правни мнения, съвети и коментари

  • 18.7.2018 г. 16:25:16

   Имам още едно питане - 1/2 наследствен имот придобит преди около година. При продажбата на тази 1/2 дължа ли данък или мога да се позова на Член13, т26 от ЗДДФЛ, където не е упоменато срок на придобиване? Благодаря предварително за отговорите.

  • Здравейте, таксите - нотариална и за вписване на нотариалния акт в СВ, както и местният данък се определят върху материалния интерес - това е продажната цена, посочена в нотариалния акт или върху сумата по данъчна оценка, ако тя е по-висока.

  • По второто Ви питане отговорът е положителен, приложима е цитираната разпоредба от ЗДДФЛ.