Дарение или завещание

dim_bus@mail.bg
17.07.2018г. 01:56:57

Кой от двата варианта за прехвърляне на недвижим имот е за предпочитане: завещание или дарение с право на ползване.

Ако завещаеш имот на непълнолетното си внуче или му го дариш с право на ползване, възможно ли е неговите родители, които ще са попечители, да продадат имота след смъртта на завещателя или дарителя . Как може според закона да се запази имота от продажба докато внучето стане пълнолетно ?

Правни мнения, съвети и коментари

17.07.2018г. 09:54
Чрез нотариален акт за дарение със запазено пожизнено и безвъзмездно на право на ползване си осигурявате правото да ползвате недвижимия имот до смъртта си. Правна възможност обаче да не бъде прехвърлено правото на собственост върху имота, докато внукът Ви навърши пълнолетие не съществува.
17.07.2018г. 09:55
С едно допълнение - разпореждането с правото на собственост на малолетно/непълнолетно лице се извършва въз основа на решение на съда.

Коментар