Казус - Наследствено жилище.

  • Създадено на: 14.7.2018 г. 20:03:36

    Име: fakalieva.v

    Здравейте, след смъртта и на майка ни през октомври 2017г., наследихме заедно със сестра ми семейния апартамент на родителите ни. Сестра ми живее в Германия от около 35 години и от тогава е немски гражданин. Контактите с нея са трудни и редки. Връзката е единствено чрез стационарен телефонен номер, на който първо се включва телефонен секретар. Оставяйки съобщение на него, тя преценя дали и кога да се обади. Алтернативни начини за връзка, като мейл, мобилен телефонен номер или нещо друго отказва да предостави. Отказва категорично и да дойде в България и да уредим имуществените въпроси с наследственото жилище. Какви са възможностите за мен, тъй като този имот продължава да генерира разходи, които плащам аз.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, След като делбата не може да бъде извършена доброволно, единствения ред за Вас остава съдебната делба за уреждане на имуществените отношения.