Казус - Съсобственици на идеални части от двор в къща с отделна етажна собственост

  • Създадено на: 9.7.2018 г. 18:22:23

    Име: hisi71

    Здравейте,собсвеник съм на етаж от три етажна къща и притежавам 1/3 идеална част от двора и общите части.Вторият етаж има двама съсобсвтеника/две сестри/ на които не им е основно жилеще,а третият етаж е на друг собсвеник,който с разрешение от другите двама собственици притежава и преконструиран таван в студио.собствениците на 2 и 3 етаж също притежават1/3 идеална.част от двора и общите части.Въпросът ми е следния: Собственика на единия етаж иска да свика събрание по чл13 от ЗУЕСТ на което да бъде избран управител, касиер ,да се събират пари за управление и поддръжка на общите части  в къщата,като за целта се наеме чужда фирма и тази сума да се заплаща от всички живущи в къщата.Също така да забрани паркирането на превозни средства в двора,да се обособят паркозони и аз като собсвеник да имам право да си спирам колата срещу заплащане на  месечен наем.Има ли правно основание за свикване на такова събрание при положени че става въпрос за къща на 3 етажа, ане кооперация, при какви условия могат да бъдат приети проектоточките предложени от него, и наистина ли може да ми иска наем в двор от който притежавам 1/3 ид.част? Благодаря.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, в случая не е приложим Законът за управление на етажна собственост, а общият режима на Закона за собствеността. Освен гореизложеното, след като сте съсобственик на поземления имот, нямат правно основание да Ви изискват заплащане на наем за ползване на идеални части от имота за пракиране. За точен отговор обаче е необходимо адвокат да прегледа документи за собственост, скици и пр.