Анулиране на пълномощно!

Seaman
18.06.2018г. 12:11:38

Здравейте! Преди няколко години бях направил на съпругата ми безсрочно пълномощно, за да може да пътува извън страната с детето. Сега сме пред развод и не иска да унищожи документа, което е най лесния начин за прекратяването му. Има ли друг начин, да се анулира това пълномощно и какъв е той ?

Благодаря предварително !

Правни мнения, съвети и коментари

19.06.2018г. 01:46
Здравейте, можете да оттеглите пълномощното, като формата за оттеглянето е същата, както за самото пълномощно - писмена с нотариална заверка на подписа.

Коментар