Неплащане на ток и вода и проблем с кучета

trimona_eg@abv.bg
15.06.2018г. 03:01:14

Имам имот, придобит по §4а от ЗСПЗЗ. Такива имоти са около сто. Със собствени средства прекарахме законно ток и вода, за соето образувяхме сдружение с управителен съвет и касиер. Ежемесечно всеки ползващ ток и вода заплаща изразходваните количества  на касиера и той  заплаща цялата сметка съответно на EVN и ВиК.

  Преди няколко месеца нов собственик купи купи имот от стар собственик. Живее в жилищната си сграда, ползва ток и вода, но от месеци, не ги заплаща. Събираме средства за непредвидени разходи и от тях се заплащат изразходваните от него ток и вода. Когато председателят на сдружението го е търсил многократно по телефона той не отговаря, дори да е в жилището, което се вижда по спряната му в  двора кола. До къщата му няма достъп, тъй като е пуснал две зли кучета, невързани които не допускат  хора в двора му, дори не допускакат хора да  минават по пътя край имота му от страх да не бъдат охапани. Те пречат да се мине и по пътя край двора му, което ограничава движението на ползващите имотите си.

Моля обяснете ни как да постъпим за да заплаща тока и водата си, а да не бъдат за сметка на членовете на сдружението и как за го задължим да обезопаси учетата си, за да не пречат на останалите живеещи в района. 

Правни мнения, съвети и коментари

18.06.2018г. 02:24
При това описание на случая препоръчвам да се насочите към съда - заповедно производство по чл. 410 ГПК относно незаплатените суми за ток и вода. Заявлението за издаване на заповед за изпълнение следва да бъде от председателя на сдружението, като точно бъдат описани дължимите суми.

Коментар