Два етажа с различни собственици, един водомер

martina.peev@gmail.com
11.06.2018г. 08:00:29

Проблемът е следният: двуетажна къща, първият етаж е продаден, но никой не разделя партидата на  водомера. Вече няколко години и двата етажа са на един водомер (партида), респективно на една сметка. Новият собственик на първият етаж не прави нищо по въпроса да се отдели с нова партида, в следствие собствениците на втория етаж плащат водата и на двата етажа. Какво може да направи спобственикът на етажа към който е и водомерът, за да се отдели от етажът който няма водомер и не плаща? Новият собственик на първият етаж не желае да съдейства или да си уреди водомер и нов партиден номер?

Правни мнения, съвети и коментари

12.06.2018г. 02:25
Съветът ми е да проверите в местното ВиК, вкл. и да подадете писмено запитване, като обясните подробно ситуацията и изискате получаването на писмен отговор. Също така, можете да отправите нотариална покана до собственика на първия етаж, за да извърши смяна на партидата, в противен случай ще изискате заплащането на половината от сметките, вкл. за минал тригодишен период.

Коментар