заснемане на работно място

dim_yankov@abv.bg
08.06.2018г. 01:36:45

Ако откажа да бъда заснеман на работното място, какви последствия биха възникнали в трудовоправните отношения и какви мерки трябва да предприеме работодателя, в следствие на моя отказ/

Благодаря предварително!

 

Правни мнения, съвети и коментари

08.06.2018г. 10:56
Според разпоредбите на Конституцията никой не може да бъде заснеман без негово съгласие, освен в предвидените от закон случаи. Добре е да уточните какво налага заснемането Ви на работно място, дали се налага от съображения за сигурност или е просто решение на работодателя.

Коментар