Казус - заснемане на работно място

 • Създадено на: 8.6.2018 г. 10:36:45

  Име: dim_yankov

  Ако откажа да бъда заснеман на работното място, какви последствия биха възникнали в трудовоправните отношения и какви мерки трябва да предприеме работодателя, в следствие на моя отказ/

  Благодаря предварително!

   

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Според разпоредбите на Конституцията никой не може да бъде заснеман без негово съгласие, освен в предвидените от закон случаи. Добре е да уточните какво налага заснемането Ви на работно място, дали се налага от съображения за сигурност или е просто решение на работодателя.